A R C H I T E C T U U R  

Home

Contact

Nieuws

Bureau

Home
Home
De locatie wordt begrensd door de oude havens van het historische centrum van Delfshaven aan de noordzijde, de Westzeedijk langs de Maas aan de zuidzijde en de omvangrijke stadsvernieuwingswijk uit de jaren tachtig van de vorige eeuw aan de westzijde. De stedenbouwkundige randvoorwaarden worden in hoge mate bepaald door de eeuwenoude windrechten voor de korenmolen op de landtong tussen Voorhaven en Achterhaven. Het woonblok van vier lagen is opgetild wat een invulling mogelijk maakt van de plint met andere functies. Parkeren kan worden opgelost in het souterrain zonder dat het dijklichaam wordt aangetast. Op de kop wordt een grand cafe voorgesteld. De caferuimte heeft een serre op een niveau van ca -2m onder de dijk, waardoor deze vlak boven het wateroppervlakte komt en goed aansluit bij de bestaande jachthaven. Ook de terrassen komen lopen trapsgewijs naar het water. Hoewel gelegen aan een drukke verkeersweg kan zo toch een plek aan het water worden waar het plezierig zitten is. Een combinatie van portiek -en galerij ontsluiting maakt het mogelijk dat alle woningen een oriëntatie hebben naar beidde zijden van het gebouw. Op deze manier kunnen de kwaliteiten van wonen op deze locatie maximaal worden benut.  Alle woningen beschikken over een serre (bezonning) op het zuiden aan de dijkzijde en verblijfsruimtes aan de waterzijde (uitzicht).

Opdrachtgever: Kristal
2008-2010: Haalbaarheidsstudie

Woongebouw, Delfshaven Rotterdam

2008-2010 haalbaarheidsstudie  © MCA-UNO