A R C H I T E C T U U R  

Home

Contact

Nieuws

Bureau

Home
Home
De ruimtelijke structuur bestaat uit een combinatie van gedefinieerde en ongedefinieerde ruimtes Dit geeft een grote vrijheid aan de koper de ruimte op eigen wijze te gebruiken. Serres maken de woning geschikt voor positionering aan vier zijden van een bouwblok. Het ontwerp voor de woning is zowel  geschikt voor particulier als collectief particulier opdrachtgeverschap. De individuele woonwensen komen dan niet tot uitdrukking in de architectonische taal maar in de ruimtelijke en functionele opzet van de afzonderlijke woningen.
Verwarming vindt plaats dmv stadsverwarming, dit in combinatie met balansventilatie met wtw. Dit wordt aangevuld met een douche met warmtewisselaar, vloer en wandverwarming en minimaal 10m2 PV, Om een energie 0 woning te bereiken kan deze uitgebreid worden tot ca 45m2.
Pv panelen worden aangebracht onder een hoek van 10°. Opvang van regenwater vindt plaats in een reservoir op de bovenste verdieping.
De serre wordt gebruikt voor het opwarmen van de lucht in de winter, in de zomer ventilatie vanaf serre door het dak voor koeling. De serre is voorzien van kaasdoek bediend op afstandsbediening bij wijze van zonwering in de zomer.


Uitschrijver prijsvraag: AORTA, Utrecht
2011: Prijsvraagontwerp

Woningbouw particulier opdrachtgeversschap, Utrecht

2010 Prijsvraag © MCA